ระบบการออฟชั่นของสวมใส่
NPC ออฟชั่น จะแบ่งออกเป็น 2 ตัวคือ
1.NPC ออฟชั่นของสวมใส่ (คือของสวมใส่ที่อยู่ในช่องปกติ ไม่รวม หัว , หู , ปาก)
2.NPC ออฟชั่นของสวมใส่แฟชั่น (คือของสวมใส่ที่อยู่ในช่องแฟชั่น ไม่รวม หัว , หู , ปาก)
การจะออฟชั่นได้นั้น จะต้องใช้ตราออฟชั่น 1 ชิ้น ต่อ 1 ครั้ง มีโอกาส 60% ในการออฟชั่นสำเร็จ หากออฟชั่นไม่สำเร็จ ของสวมใส่ก็ไม่ได้เสียหายไป จะเสียเพียงแค่
ตราออฟชั่นเท่านั้น ของสวมใส่ 1 ชิ้น สามารถออฟชั่นได้ 1 ช่องคุณสมบัติเท่านั้น สามารถออฟชั่นซ้ำทับได้หากไม่ถูกใจ
 
ประเภทของตราออฟชั่นมีดังนี้
แผ่นเหล็กออฟชั่นชุดเกราะ                     แผ่นเหล็กออฟชั่นผ้าคลุม
แผ่นเหล็กออฟชั่นรองเท้า                      แผ่นเหล็กออฟชั่นโล่ห์
แผ่นเหล็กออฟชั่นประดับ
อัญมณีออฟชั่น [F] Armor                   อัญมณีออฟชั่น [F] Robe
อัญมณีออฟชั่น [F] Shoes                    อัญมณีออฟชั่น [F] Shield
อัญมณีออฟชั่น [F] Weapon                อัญมณีออฟชั่น [F] Accessory
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com