คุณสมบัติออฟชั่น Fashion Weapon
 
คุณสมบัติ อัญมณีออฟชั่น [F] Weapon มีโอกาสสุ่มได้ดังนี้
 
ATK + 1% , 2% STR + 2 , 3 INT + 2 , 3
MATK + 1% , 2% AGI + 2 , 3 DEX + 2 , 3
  VIT + 2 , 3 LUK + 2 , 3
     
     
 
 
ประเภทของตราออฟชั่นมีดังนี้
แผ่นเหล็กออฟชั่นชุดเกราะ                     แผ่นเหล็กออฟชั่นผ้าคลุม
แผ่นเหล็กออฟชั่นรองเท้า                      แผ่นเหล็กออฟชั่นโล่ห์
แผ่นเหล็กออฟชั่นประดับ
อัญมณีออฟชั่น [F] Armor                   อัญมณีออฟชั่น [F] Robe
อัญมณีออฟชั่น [F] Shoes                    อัญมณีออฟชั่น [F] Shield
อัญมณีออฟชั่น [F] Weapon                อัญมณีออฟชั่น [F] Accessory
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com