คุณสมบัติออฟชั่นผ้าคลุม
คุณสมบัติ ออฟชั่นผ้าคลุมมีโอกาสสุ่มได้ดังนี้
AllStats + 3 , 4 , 5 ป้องกันไอซ์พิค 1% , 2% , 3% ลดเวลาร่ายสกิล 5%
Flee + 20 Hit + 50 ลด Delay ลง 5%
ป้องกันสถานะ Stun 10% ป้องกันสถานะ Stone Curse 10% ป้องกันธาตุมืด 5%
ป้องกันสถานะ Sleep 10% ป้องกันสถานะ Silence 10% ป้องกันธาตุศักดิ์สิทธิ์ 5%
ป้องกันสถานะ Blind 10% ป้องกันธาตุดิน 5% ป้องกันธาตุมืด 5%
ป้องกันสถานะ Sleep 10% ป้องกันธาตุน้ำ 5% ป้องกันไร้ธาตุ 5%
ป้องกันสถานะ Poison 10% ป้องกันธาตุลม 5%  
ป้องกันสถานะ Freeze 10% ป้องกันธาตุไฟ 5%  
 
ประเภทของตราออฟชั่นมีดังนี้
แผ่นเหล็กออฟชั่นชุดเกราะ                     แผ่นเหล็กออฟชั่นผ้าคลุม
แผ่นเหล็กออฟชั่นรองเท้า                      แผ่นเหล็กออฟชั่นโล่ห์
แผ่นเหล็กออฟชั่นประดับ
อัญมณีออฟชั่น [F] Armor                   อัญมณีออฟชั่น [F] Robe
อัญมณีออฟชั่น [F] Shoes                    อัญมณีออฟชั่น [F] Shield
อัญมณีออฟชั่น [F] Weapon                อัญมณีออฟชั่น [F] Accessory
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com