มอนเตอร์ที่ดรอปออฟชั่น Fashion Shoes
อัญมณีออฟชั่น [F] Shoes [Item ID : 39100]
Atroce [0.5%]
Detale [0.5%]
Fallen Bishop [1%]
Incantation Samurai [0.3%]
Leak [0.5%]
Lord Knight Seyren [0.5%]
Orc Hero [0.3%]
Tao Gunka [0.3%]
 
ประเภทของตราออฟชั่นมีดังนี้
แผ่นเหล็กออฟชั่นชุดเกราะ                     แผ่นเหล็กออฟชั่นผ้าคลุม
แผ่นเหล็กออฟชั่นรองเท้า                      แผ่นเหล็กออฟชั่นโล่ห์
แผ่นเหล็กออฟชั่นประดับ
อัญมณีออฟชั่น [F] Armor                   อัญมณีออฟชั่น [F] Robe
อัญมณีออฟชั่น [F] Shoes                    อัญมณีออฟชั่น [F] Shield
อัญมณีออฟชั่น [F] Weapon                อัญมณีออฟชั่น [F] Accessory
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com