วิธีการหา Zeny
 
ทางเซิฟเวอร์ได้จัดเตรียมแผนที่ไว้สำหรับหา Zeny ไว้ให้แล้ว สามารถกดวาปจาก NPC Warp ได้ทุกจุดเซฟ
 
 
มอนเตอร์ที่อยู่ในแผนที่นี้ก็คือ Incubus Succubus และ Isis ซึ่งจะดรอปขยะที่มีราคาแพง ผู้เล่นสามารถนำไปขาย NPC ได้
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com