UPDATE : 28/04/2566
 
- มีกิจกรรมโบนัสไทม์ ยังคงอยู่
- หมดเควสวันสงกรานต์แล้ว
- ดัน 100 หากไม่มี TCG สามารถใช้เหรียญแคชเข้าดันแทนได้ จำนวน 75cc
   โดยมีเงื่อนไขในการเช็ค TCGในตัวก่อน หากมี TCG ไม่ครบจึงจะไปเช็คเหรียญแคชต่อ
- เพิ่มเควสอาวุธที่ดัน 100 ชั้น
- เพิ่มแฟชั่นแคชส่วนหัว 1 ใบ
- เปลี่ยนของแฟชั่นโบนัสลิมิเต็ท
- เปลี่ยนของแฟชั่นแต้มสะสม
- เปลี่ยนของ Egg Machine
- โปรโมชั่นครบทุก 100 บาท จะได้รับเหรีญสุ่ม Egg Machine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com