UPDATE : 25/11/2565
 

- หมดเวลากิจกรรม ล่ายันต์บอส แล้ว

- เพิ่มกิจกรรมฟุตบอลโลก
- แก้ไขสีชุดไบโอทั้งหญิงและชาย
- แก้ไขสีชุดบาด
- เปลี่ยนของแฟชั่นแต้มสะสม
- เปลี่ยนของแฟชั่นโบนัสลิมิเต็ท
- เพิ่มของเควสแฟชั่นของสวมใส่ เสื้อ , รองเท้า ดันธาตุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com