UPDATE : 23/12/2565
 
- เปลี่ยนของสลอทแจ็คพ็อต
- เปลี่ยนของแฟชั่นโบนัสลิมิเต็ท
- เปลี่ยนแฟชั่นแคชลิมิเต็ท
- เปลี่ยนแฟชั่นแต้มสะสม
- เพิ่ม NPC ทดลองแฟชั่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com