>
UPDATE : 2107/2566
 
- เปลี่ยนของ Jackpot Slot
- เปลี่ยนของแฟชั่นโบนัสลิมิเต็ท
- เปลี่ยนของแฟชั่นแต้มสะสม
- แก้ไขออร่าไซย่าให้นั่งไม่เบี้ยวแล้ว
 
 
 
- โปรโมชั่นครบทุก 100 บาท จะได้รับเหรีญสุ่ม Egg Machine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com