UPDATE : 20/05/2565
 
- เพิ่มระบบจุติอัตโนมัติเมื่อเก็บเลเวล ระบบนี้จะใช้ได้กับผู้ที่จุติไม่เกิน 50 รอบเท่านั้น กดเปิดปิดระบบที่มือถือจุติ  
- เพิ่มสีชุดของ Costume คลาส 3
- กระสุนเจเนติคมีขายที่ตัวขายลูกธนูด้วย เพื่อง่ายต่อการซื้อ
- เพิ่มเควสแฟชั่นหมวกบอส อยู่ที่ NPCทำหมวกบอสไต่ระดับ
- เพิ่มการ์ดฟิวชั่น 10 ใบ เป็นส่วนหัว 2 ใบ , ส่วนรองเท้า 2 ใบ , ส่วนประดับ 1 ใบ , ส่วนอาวุธ 5 ใบ
- เพิ่มแฟชั่นโบนัส Limited 8 ชิ้น มีขายเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น
- เพิ่มแฟชั่นโบนัส ส่วนRobe จำนวน 2 ชิ้น
- เพิ่มขวานไอซ์พิก และชูริเคนไอซ์พิก ดูตัวดรอปได้ที่ด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com