UPDATE : 14/10/2565
 
- เพิ่มเควสดันเจี้ยนเทพมาร
- เปลี่ยนชุดคอสคลาส3 อาชีพ ไนท์ พาลา
- เปลี่ยนของแฟชั่นโบนัสลิมิเต็ท
- เพิ่มแฟชั่นของแคชส่วนหัว 1 ชิ้น
- เพิ่มกิจกรรมล่าบอสช่วงปิดเทอม
- เปลี่ยนของโพริ่งแจ็คพอต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com