UPDATE : 12/08/2565
 
- เพิ่มของสวมใส่เควสดันธาตุ 1 ชิ้น
- เพิ่มบัตรเปลี่ยนชื่อที่ตู้แคช [ดูวิธีการเปลี่ยนคลิ๊ก]
- เพิ่มของโบนัสส่วนหัว 4 ชิ้น
- เปลี่ยนขอแฟชั้นโบนัสลิมิเต็ท
- เพิ่มกิจกรรมวันแม่ [ดูรายละเอียดคลิ๊ก]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com