ข้อมูลสกิลที่ปรับเปลี่ยน
 
กดเลือกดูข้อมูลได้ที่รูปภาพของแต่ละอาชีพ
Delay คือ ช่วงเวลาในการที่จะกดใช้สกิลทั้งหมดได้ใหม่อีกครั้ง สามาถลดได้ด้วยการใส่ของลด Delay
Cool Down คือ เมื่อใส่ของลด Delay ถึง 100% แล้ว ยังไงก็ยังเหลือ Delay อยู่อีกเท่านี้ ไม่สามารถลดไปกว่านี้ได้อีก เฉพาะสกิลนั้นๆ เท่านั้น
Casting คือ ระยะเวลาในการร่ายสกิล ที่ Dex ไม่มีผลในการช่วยลดระยะเวลา แต่สามารถใส่ของลดระยะเวลาการร่ายสกิลลดได้
Fixed Cast Time คือ ระยะเวลาร่ายสกิล ที่ไม่มีอะไรมาช่วยลดเวลาในการร่ายนี้ได้เลย ไม่ว่าจะ Dex หรือของลดเวลาร่ายก็ไม่สามารถลดได้
***ช่องที่ไม่ได้เขียนอะไร หมายถึงว่า ตามข้อมูลของเซิฟจริงเลยนะคะ ในเว็บนี้จะเขียนแต่ข้อมูลที่ทางเซิฟแก้เท่านั้น***
 
Rune Knight
Royal Guard
Warlock
Sorcerer
Ranger
Minstrel Wanderer
Kagerou Oboro
Arch Bishop
Shura
Mechanic
Genetic
Guillotine Cross
Shadow Chaser
Rebellion
 
Skill
Casting
Fixed Cast Time
Delay
Cool Down
หมายเหตุ
  Grand Cross
0.3 วินาที
-
-
-
เพิ่มความแรงขึ้น
  Sacrifice
-
-
-
-
เพิ่มความแรงขึ้น
  Cannon Spear
-
-
1 วินาที
0.2 วินาที
เพิ่มความแรงขึ้น
  Banishing Point
-
-
-
-
เพิ่มความแรงขึ้น
  Moon Slasher
0.2 วินาที
-
1.5 วินาที
0.3 วินาที
-
  Over Brand
0.3 วินาที
-
3 วินาที
0.5 วินาที
เพิ่มความแรงขึ้น
  Pinpoint Attack
-
-
1 วินาที
0.5 วินาที
เพิ่มความแรงขึ้น
  King's Grace
-
-
-
-
ไม่สามารถใช้ในวอร์ได้
  Gospel
-
-
-
-
แบนสกิลนี้
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com