ระบบการตีบวก
 
ระบบตีบวกจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือแบบตีด้วยระบบแร่ธรรมดา [Elunium , Oridecon] ระบบตีบวกโดยใช้แร่พิเศษ [Extra Elunium ,
Extra Oridecon] และแร่ขั้นสูงสุด [Ultimate Diamond Refine]
ซึ่งแร่พิเศษสามารถหาได้จาก Boss , ตู้แคช , และกิจกรรมอื่นๆภายในเซิฟ ส่วนแร่ Ultimate Diamond Refine หาได้จากเควสเท่านั้น
 
โอกาสสำเร็จในการตีบวกโดยใช้แร่ธรรมดา
 
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
Armor
100
100
100
100
80
70
60
40
20
10
LV.4
100
100
100
100
90
80
60
50
30
20
LV.3
100
100
100
100
100
90
80
60
40
20
LV.2
100
100
100
100
100
100
90
80
70
50
LV.1
100
100
100
100
100
100
100
90
80
50
 
โอกาสสำเร็จในการตีบวกโดยใช้แร่พิเศษ
แร่พิเศษนี้จะบวกได้ตั้งแต่ +5 จนถึง +8 มีโอกาสตีติดสำเร็จน้อยกว่าแร่ธรรมดา เพราะไม่มีโอกาสแตก แต่มีโอกาสบวกอยู่คงเดิม หรือลดบวกลง
Armor
+5
+6
+7
+8
โอกาสสำเร็จ
70
60
50
30
บวกคงเดิม
30
30
30
30
บวกลงลด
-
10
20
40
 
LV.4
+5
+6
+7
+8
โอกาสสำเร็จ
80
70
60
40
บวกคงเดิม
15
20
30
30
บวกลดลง
5
10
10
30
LV.3
+6
+7
+8
โอกาสสำเร็จ
80
70
50
บวกคงเดิม
15
20
30
บวกลดลง
5
10
20
 
โอกาสสำเร็จในการตีบวกโดยใช้แร่ขั้นสูงสุด
 
แร่ขั้นสูงสุดนี้ จะบวกได้ตั้งแต่ +9 จนถึง +10 มีโอกาสติดสำเร็จจะน้อยกว่าแร่ธรรมดา เพราะไม่มีโอกาสแตก แต่จะมีโอกาสบวกอยู่คงเดิม หรือลดบวก
Armor
+9
+10
โอกาสสำเร็จ
30
10
บวกคงเดิม
50
60
บวกลงลด
20
30
LV.4
+9
+10
โอกาสสำเร็จ
30
20
บวกคงเดิม
50
50
บวกลดลง
20
30
LV.3
+9
+10
โอกาสสำเร็จ
30
20
บวกคงเดิม
60
50
บวกลดลง
10
30
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com