ระบบออนไลน์โบนัส
 
ระบบออนไลน์โบนัสเป็นการจับเวลาตัวละครที่ออนไลน์ต่อเนื่องโดยไม่ออกจากเกม จะเก็บคะแนนทุกๆชั่วโมง เก็บคะแนนต่อเนื่องสูงสุดได้ 5 ชั่วโมง เมื่อครบ 5 ชั่วโมง ระบบจะหยุดจับเวลาอัตโนมัติ
หากตั้งร้านขายของ ระบบก็จะหยุดจับเวลาออนไลน์ทันที
ระบบจะจับเวลาออนไลน์สำหรับตัวละครที่มีรอบการจุติถึง 50 รอบ แล้วเท่านั้น
คะแนนที่ได้รับจากการออนไลน์ จะเข้าตัวอัตโนมัติ โดยจะได้รับ 2 คะแนนทุกๆการออนไลน์ครบ 1 ชั่วโมง
คะแนนการออนไลน์สามารถนำไปแลกรางวัลได้ที่ NPC แลกของรางวัลออนไลน์โบนัส
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com