ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ
 
     
 
 
  ขุด 1 ครั้ง จะได้รับ 1 คะแนน  
  จัดอันดับนักขุด ตัดคะแนนทุกวันที่ 1 และ 16 เวลา 23.00 น. ของทุกเดือน  
  อันดับที่ 1 จะได้รับ 300 Cash  
  อันดับที่ 2 จะได้รับ 200 Cash  
  อันดับที่ 3 จะได้รับ 100 Cash  
  อันดับที่ 4-10 จะได้รับ 50 Cash  
 
ID Game            Point      
   pne ** 1560
   pam ** 880
   gengga ** 80
   sne ** 60
   wan9 ** 20
   boonpob277 ** 0
   borpitbsk ** 0
   krisa ** 0
   fongn ** 0
   sundayn ** 0