ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ
 
     
 
 
  ขุด 1 ครั้ง จะได้รับ 1 คะแนน  
  จัดอันดับนักขุด ตัดคะแนนทุกวันที่ 1 และ 16 เวลา 23.00 น. ของทุกเดือน  
  อันดับที่ 1 จะได้รับ 300 Cash  
  อันดับที่ 2 จะได้รับ 200 Cash  
  อันดับที่ 3 จะได้รับ 100 Cash  
  อันดับที่ 4-10 จะได้รับ 50 Cash  
 
ID Game            Point      
   namenu ** 0
   boonpob277 ** 0
   sne ** 0
   voteneko0 ** 0
   krisa ** 0
   fongn ** 0
   sundayn ** 0
   gamerne ** 0
   pne ** 0
   dewy19 ** 0