ระบบการจุติ
 
การจะจุติได้นั้น ผู้เล่นจะต้องมี Level 150 เสียก่อน สามารถจุติได้สูงสุด 400 รอบ สเตตัสตันที่ 800
จุติฟรีได้ 50 รอบ หลังจากครบ 50 รอบแรกแล้ว การจะจุติเพิ่มนั้นจะต้องเสีย TCG Card และ Zeny โดยจะแบ่งแต่ละระดับไม่เท่ากันดังนี้
 
รอบที่ 51 - 100 จะใช้ TCG Card 20 ใบ และ 1,000,000 Zeny ในการจุติ
รอบที่ 101 - 150 จะใช้ TCG Card 30 ใบ และ 1,500,000 Zeny ในการจุติ
รอบที่ 151 - 200 จะใช้ TCG Card 40 ใบ และ 2,000,000 Zeny ในการจุติ
รอบที่ 201 - 300 จะใช้ TCG Card 50 ใบ และ 2,500,000 Zeny ในการจุติ
รอบที่ 301 - 400 จะใช้ TCG Card 60 ใบ และ 3,000,000 Zeny ในการจุติ
 
และวิธีการจุติอีกแบบคือการใช้หนังสือ Juti Book ซึ่งหาซื้อได้ที่ NPC Cash Shop จะเป็นหนังสือที่ไว้สำหรับจุติโดยไม่ต้องเก็บเลเวล แต่ยังต้องใช้ TCG Card และ Zeny ในการจุติเหมือนปกติ
 
 
ส่วน Job Skill นั้นก็สามารถจุติเพิ่มได้ โดยใช้ TCG Card 30 ใบ ต่อการจุติ Skill Point เพิ่ม 1 Point สามารถจุติ Job Skill เพิ่มได้ไม่จำกัด
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com