ดีเลย์ของปั้ม
 
ไอเท็มที่ใช้สำหรับฟื้นฟู HP หลักๆภายในเซิฟเวอร์ จะมีดังนี้
1.Yggdrasil Berry สามารถฟื้นฟู HP และ SP ได้เต็ม 100% จะมีดีเลย์ในการกดปั้ม 0.5 วินาที
2.Yggdrasil Seed สามารถฟื้นฟู HP และ SP ได้ 50% จะมีดีเลย์ในการกดปั้ม 0.5 วินาที
3.HP Potion สามารถฟื้นฟู HP ได้ 20% จะมีดีเลย์ในการกดปั้ม 0.2 วินาที
4.SP Potion สามารถฟื้นฟู SP ได้ 20% จะมีดีเลย์ในการกดปั้ม 0.2 วินาที
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com