แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com
หมวกบอสไต่ระดับ
 
หมวกบอสไม่ใช่แค่สวย แต่เราสามารถนำมาทำเควสให้เจ๋งกว่าเดิมได้อีกด้วย
โดยเควสหมวกบอสไต่ระดับ จะมี 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 [Rare] ใช้หมวกบอสจำนวน 5 ใบ และ Zeny 10,000,000 Zeny
ระดับที่ 2 [Ultra] ใช้หมวกบอส [Rare] จำนวน 5 ใบ และ Zeny 10,000,000 Zeny
ระดับที่ 3 [Legend] ใช้หมวกบอส [Ultra] จำนวน 3 ใบ และ Zeny 10,000,000 Zeny
 
กดคุยกับ NPC ตรงโซนทำเควส