ระบบกิลด์วอร์
 
วอร์ทุกวัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์
เวลา 20.00-21.00น.
 
หินกิลด์จะโดนตีที่ละ 1 เท่านั้น มี HP 700 หน่วย
 
เปิดบ้าน 1 หลัง ดังนี้
บ้านเล็ก จำนวนคนในกิล 10 คน Stats 600 หากมีเกินนี้จะถูกเตะออกจากบ้าน
วิธีแก้ ให้ไล่คนออกจากกิล โดยจำนวนคนในกิลต้องไม่เกิน 10 คน
     ของรางวัลที่ได้รับเมื่อได้บ้าน
          Zeny 35,000,000 Zeny
          TCG Card สุ่มได้ตั้งแต่ 300 - 500 ใบ
          สุ่มตราบ้าน 1 ชิ้น
 
 
ของในกล่องสมบัติบ้านกิลด์ทางเราได้เปลี่ยนให้ดรอปดังนี้
บ้านหลังที่ 1
Bloody Branch 80%
Extra Elunium 20%
Extra Oridecon 20%
Cash Coin 30%
Tiara 5%
Majestic Goat 5%
Safety Ring 5%
Emblem of the Sun God 0.02%
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com