ดันเจี้ยนเทพ
 
ภายในดันเจี้ยนจะแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้
ภายในแมพช่วงที่ 1 - 3 จะมีเสาเทพศักดิ์สิทธิ์
มันไม่มีวันตาย ไม่สามารถฆ่ามันได้ มันจะทำหน้าที่คอยก่อกวน
 
ช่วงที่ 1 เมื่อสังหาร ลูกแก้วหยั่งรู้ หมด บอสจะเกิดสุ่มอยู่ในแถบของช่วงที่ 1

ธาตุ ไร้ธาตุ
ลูกแก้วหยั่งรู้
HP : 16,000,000
 
 
จะเกิดอยู่ในช่วงที่ 1
จำนวนที่เกิด 40 ตัว
ต้องกำจัดให้หมด เพื่อเรียกบอกออกมา
 
 
 

ธาตุ ไร้ธาตุ
[บอส]เทพโฮลี่เอลฟ์
HP : 900,000,000
ของที่มีโอกาสดรอป :
วงแหวนเทพโฮลี่เอลฟ์
ผลึกหัวใจเทพ
Boss Emblem [0.01%]
Optionรองเท้า ป้องกันทุกสถานะ
 
 
 
 
เมื่อสังหารบอสช่วงที่ 1 เสร็จ มอนเตอร์ในช่วงที่ 2 จะเกิด
 
ช่วงที่ 2 เมื่อสังหาร ลูกแก้วสุริยะ หมด บอสจะเกิดสุ่มอยู่ในแถบของช่วงที่ 2

ธาตุ ไร้ธาตุ
ลูกแก้วสุริยะ
HP : 18,000,000
 
 
จะเกิดอยู่ในช่วงที่ 2
จำนวนที่เกิด 40 ตัว
ต้องกำจัดให้หมด เพื่อเรียกบอกออกมา
 
 
 

ธาตุ ศักดิ์สิทธิ์
[บอส]เทพโฮรี่วาไครี่
HP : 1,100,000,000
ของที่มีโอกาสดรอป :
ปีกเทพโฮลี่วาไครี่
ผลึกหัวใจเทพ
Boss Emblem [0.01%]
Optionรองเท้า เคลื่อนที่เร็วขึ้น
 
 
 
 
เมื่อสังหารบอสช่วงที่ 2 เสร็จ มอนเตอร์ในช่วงที่ 3 จะเกิด
 
ช่วงที่ 3 เมื่อสังหาร องครักษ์ดันเทพ หมด บอสจะเกิดสุ่มอยู่ในแถบของช่วงที่ 3

ธาตุ ศักดิ์สิทธิ์
องครักษ์ดันเทพ
HP : 21,000,000
 
 
จะเกิดอยู่ในช่วงที่ 3
จำนวนที่เกิด 40 ตัว
ต้องกำจัดให้หมด เพื่อเรียกบอกออกมา
 
 
 

ธาตุ ไร้ธาตุ
[บอส]เทพอัศวินทหารม้า
HP : 1,400,000,000
ของที่มีโอกาสดรอป :
ดาบเทพอัศวินทหารม้า
ผลึกหัวใจเทพ
Boss Emblem [0.01%]
Optionรองเท้า มีโอกาสดูดเลือด
 
 
 
 
เมื่อสังหารบอสช่วงที่ 3 เสร็จ วาปไปยังช่วงที่ 4 จะเปิดขึ้น
 
ช่วงที่ 4 ต้องสังหารลูกน้อง เพื่อมีโอกาสจะอัญเชิญจอมมารออกมา
บอสจอมเทพมี 3 แบบ สุ่มออกเพียง 1 แบบ

ธาตุ ศักดิ์สิทธิ์
เรนโบว์ดราก้อน
HP : 17,000,000
 
 
จะเกิดอยู่ในช่วงที่ 4
จำนวนที่เกิด 40 ตัว
ต้องกำจัดเพื่อสุ่มอัญเชิญจอมมารออกมา
 
 
 

ธาตุ ศักดิ์สิทธิ์
[บอส]เทพดราก้อน
HP : 1,300,000,000
ของที่มีโอกาสดรอป :
ลูกแก้วเทพเรนโบดราก้อน
ผลึกหัวใจเทพชั้นสูง
Boss Emblem [0.02%]
Optionรองเท้า MaxHP
 
 
 
 

ธาตุ น้ำ
ภูติพิณมาร
HP : 15,000,000
 
 
จะเกิดอยู่ในช่วงที่ 4
จำนวนที่เกิด 40 ตัว
ต้องกำจัดเพื่อสุ่มอัญเชิญจอมมารออกมา
 
 
 

ธาตุ ไร้ธาตุ
[บอส]เทพดราก้อน
HP : 1,200,000,000
ของที่มีโอกาสดรอป :
ลูกแก้วเทพบลูอายดราก้อน
ผลึกหัวใจเทพชั้นสูง
Boss Emblem [0.02%]
Optionรองเท้า Matk
 
 
 
 

ธาตุ ไร้ธาตุ
ปีศาจกระต่ายมาร
HP : 20,000,000
 
 
จะเกิดอยู่ในช่วงที่ 4
จำนวนที่เกิด 40 ตัว
ต้องกำจัดเพื่อสุ่มอัญเชิญจอมมารออกมา
 
 
 

ธาตุ ไร้ธาตุ
[บอส]เทพดราก้อน
HP : 1,800,000,000
ของที่มีโอกาสดรอป :
ลูกแก้วเทพเอนเชี่ยนดราก้อน
ผลึกหัวใจเทพชั้นสูง
Boss Emblem [0.02%]
Optionรองเท้า Atk
 
 
 
 
ของที่สามารถสุ่มเปิดได้ในกล่องสมบัติมีดังนี้
Extra Elunium 1 ea Extra Oridecon 1 ea Ultimate Diamond Refine 1 ea
Poring Jackpot 1 ea น้ำยาจุติเกินพิกัด 1 ea  
ดูดเลือด 1% ~ 5% 1 ea เคลื่อนที่เร็ว 1% ~ 5% 1 ea MaxHP + 1% ~ 5% 1 ea
ป้องกันทุกสถานะ 5% ~ 10% 1 ea โจมตีทางกายภาพแรงขึ้น 1% ~ 2% 1 ea โจมตีทางเวทมนตร์แรงขึ้น 1% ~ 2% 1 ea
ผลึกหัวใจเทพ 1 ~ 2 ea ผลึกหัวใจเทพชั้นสูง 1 ~ 2 ea

หัวใจนางฟ้า 1 ea

วงแหวนเทพโฮลี่เอลฟ์ 1 ea ปีกเทพโฮลี่วาไครี่ 1 ea ดาบเทพอัศวินทหารม้า 1 ea
ลูกแก้วเทพเรนโบดราก้อน 1 ea ลูกแก้วเทพบลูอายดราก้อน 1 ea ลูกแก้วเทพเอนเชี่ยนดราก้อน 1 ea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com