การเพิ่มคุณสมบัติของแคช
 
ของแคชและของแฟชั่นส่วนที่เป็นหัว , หู , ปาก สามารถเลือกคุณสมบัติได้เอง จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1.เพิ่มคุณสมบัติของแคช หัว , หู , ปาก คือของที่สวมใส่ในช่องปกติ
2.เพิ่มคุณสมบัติของแฟชั่น หัว , หู , ปาก คือของที่สวมใส่ในช่องแฟชั่น
 
การเพิ่มคุณสมบัตินั้น จะต้องใช้ Cash Point ในการเพิ่มตามราคาที่ NPC กำหนดไว้
สามารถเลือกคุณสมบัติได้ ดังตัวอย่างในภาพด้านล่าง
 
สวมใส่ของแคชที่ต้องการไว้ก่อน และกดคุยกับ NPC
 
 
เลือกคุณสมบัติที่ต้องการ
 
 
เมื่อเพิ่มคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อย คุณสมบัติจะขึ้นที่ไอเท็มชิ้นนั้น
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com