วิธีการใช้คำสั่ง @autoloot
 
คำสั่ง @autoloot เป็นคำสั่งเก็บของเข้าตัวโดยอัตโนมัติ โดยเราสามารถกำหนดเปอร์เซ็นได้ แต่หากเราไม่กำหนดเปอร์เซ็น ระบบก็จะตั้งให้เป็น 100% อัตโนมัติ
 

และถ้าเราต้องการกำหนดเปอร์เซ็น ที่ต้องการเก็บก็เพียงพิมพ์เปอร์เซ็นที่ต้องการ ไว้หลังคำสั่ง

ในตัวอย่าง กำหนดไว้ 10% ซึ่งหมายความว่า เราจะเก็บของเข้าตัวอัตโนมัติ สำหรับของที่โอกาสดรอป 10% ลงไปเท่านั้น ของที่โอกาสดรอปมากกว่า 10% จะไม่เก็บเข้าตัว จะตกพื้น
 
และหากต้องการลบไม่ต้องการเก็บแล้ว
ให้พิมพ์ @autoloot 0
เท่ากับเราปิดคำสั่งเก็บของอัตโนมัติเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com