วิธีการใช้คำสั่ง @alootid
 
คำสั่ง @alootid สามารถเก็บของได้ 10 อย่าง เวลาจะพิมพ์เพิ่มของที่ต้องการเก็บ ให้พิมพ์ว่า @alootid +607 (ต้องมีเครื่องหมายบวก)
หากต้องการเช็คว่าตัวเองได้พิมพ์ให้เก็บอะไรไว้บ้าง ให้พิมพ์คำสั่งว่า @alootid เท่านั้น
หากตั้งเก็บของครบ 10 อย่างแล้ว แล้วเราอยากเอาออก ให้พิมพ์ว่า @alootid -607 (ต้องมีเครื่องหมายลบ)
หากต้องการลบทุกรายการ ก็เพียงแค่ออกเข้าเกมใหม่ หรือหากไม่อยากออกเกม ก็ให้พิมพ์ว่า @alootid reset
แร็คเถื่อน roเถื่อน แร็กนาร็อค Ragnarok จุติ www.neko-ro.com